Witam Państwa w mojej Kancelarii.

Usługi prawne, które Państwu oferuję oparte są na solidnych filarach – doświadczeniu, profesjonalizmie, rzetelności i zaangażowaniu. Kierując się tymi samymi zasadami dobieram swoich współpracowników. W ramach działalności Kancelarii świadczę kompleksową pomoc prawną, zarówno osobom prawnym jak i osobom fizycznym w tych wszystkich momentach, w których wsparcie profesjonalisty jest potrzebne. Usługi zawsze są świadczone na zasadach określonych indywidualnymi potrzebami Klienta, w sposób zapewniający ich najwyższą jakość i optymalną ilość.

Tomasz Żółty – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – radca prawny, zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu Kr 899). Od 1995 roku wykonuję zawód radcy prawnego, a od 1997 roku prowadzę własną kancelarię.  Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Jako pełnomocnik procesowy reprezentuję swoich Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym. Występuję również przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych.

Moja kancelaria oferuje kompleksową obsługę we wszystkich najważniejszych gałęziach prawa w tym między innymi:

Prawo nieruchomości
 • umowy związane z rynkiem nieruchomości - między innymi umowy deweloperskie, umowy kupna – sprzedaży, darowizny, umowy dotyczące służebności, zabezpieczenia rzeczowe na nieruchomości – umowy przewłaszczenia lub hipoteki.
 • analizy stanu prawnego nieruchomości na potrzeby transakcji kupna – sprzedaży.
 • doradztwo prawne przy podziałach nieruchomości i znoszeniu współwłasności.
 • obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • umowy o zarządzanie nieruchomościami.
 • pomoc prawna w sprawach lokatorskich.
Prawo gospodarcze i handlowe
 • obsługa prawna przy tworzeniu, oraz przekształceniach, połączeniach, podziałach, przejęciach i rozwiązywaniu podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych i osobowych, cywilnych, konsorcjów i innych), oraz prawne zabezpieczenia transakcji
 • bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności firm.
 • udział i doradztwo w negocjacjach handlowych.
 • przygotowanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, wzorców umownych, ogólnych warunków umów.
 • umowy inwestycyjne i wykonawcze – również kontrakty oparte o postanowienia FIDIC.
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych.
 • prawo konkurencji.
 • ochrona danych osobowych – w szczególności procedury i umowy o powierzenie przetwarzania danych.
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, kontraktów managerskich, jak również tworzenie wszelkiego rodzaju wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby pracodawcy.
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych z zakresu zamówień publicznych.
Procesy sądowe

Kancelaria oferuje rzetelną i konsekwentną reprezentację i pomoc przedsądową, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych, a jeśli sporu nie uda się zakończyć polubownie, także profesjonalne zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami we wszystkich instancjach. W szczególności zajmuję się sporami dotyczącymi:

 • najmu i innych praw do nieruchomości.
 • współwłasności, zasiedzenia, ochrony posiadania, zwrotu poniesionych nakładów i innych roszczeń z tym związanych.
 • służebności gruntowych i sporów sąsiedzkich.
 • spadków i testamentów.
 • roszczeń wynikających z umów i zobowiązań bezumownych.
 • odszkodowań.
 • sporów pomiędzy wspólnikami.
Windykacja należności

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną windykacji należności – od pisemnego monitowania podmiotów, na których ciążą zobowiązania, reprezentowania w trakcie negocjacji w celu pozasądowego odzyskanie należności, przez analizę dokumentacji niezbędnej do skutecznego przeprowadzenia sprawy sądowej, oraz zastępstwo procesowe przed sądami we wszystkich instancjach, aż po reprezentację w trakcie egzekucji komorniczej.

Wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczenia ustalane są indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do wykonania zlecenia i zależą one od zakresu, oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej, a także stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Szczegółowych informacji o stawkach i możliwych wariantach naliczania wynagrodzenia chętnie udzielę Państwu w ramach indywidualnej rozmowy.

Radca Prawny

Tomasz Żółty

31-546, Kraków

ul. Mogilska 86/11 - II piętro

NIP 6761169572

Tel.: +48 12. 413.19.59

E-mail: biuro@tomzolty.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00. Poza godzinami pracy sekretariatu proszę o kontakt na mój adres e-mail.

Kancelaria mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych linii 4, 5, 9, 10, 52. Zmotoryzowani mają możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu znajdującym się przed budynkiem.

Spotkanie w kancelarii w celu omówienia Państwa sprawy jest możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. Po ustaleniu terminu spotkania bardzo pomocne będzie przesłanie krótkiego opisu sprawy. Na umówiony termin proszę zabrać ze sobą wszelkie dokumenty dotyczące omawianych zagadnień.