Tomasz Żółty
Kancelaria Radcy Prawnego
31-546 Kraków, ul. Mogilska 86/11

Praktyka i specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz doradztwie prawnym we wszystkich głównych gałęziach i dziedzinach prawa. Świadczymy usługi również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

W zakresie INWESTYCJI i PRAWA GOSPODARCZEGO oraz HANDLOWEGO – zapewniamy fachową obsługę prawną przy tworzeniu oraz przekształceniach, połączeniach, podziałach i przejęciach dowolnych podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych i osobowych, konsorcjów i innych), prowadzenie postępowań układowych, upadłościowych i likwidacyjnych; bierzemy udział w negocjacjach handlowych, proponujemy skuteczne prawne zabezpieczenia transakcji; przygotowujemy projekty i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy w obrocie gospodarczym – inwestycyjne i wykonawcze – w szczególności kontrakty budowlane oparte o postanowienia FIDIC. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Na bieżąco zajmujemy się również DORADZTWEM I REPREZENTACJĄ W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w szczególności w zakresie robót budowlanych i zamówień na specjalistyczne wyposażenie.

W zakresie obsługi prawnej NIERUCHOMOŚCI i PRAWA MIESZKANIOWEGO – świadczymy usługi przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości a także przy podziałach nieruchomości i znoszeniu współwłasności jak również wykonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości na potrzeby transakcji kupna – sprzedaży; prowadzimy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych we wszystkich sprawach związanych z ich działalnością; udzielamy pomocy prawnej w sprawach lokatorskich w szczególności przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów najmu i sprawach związanych z podwyżkami czynszów; a także występujemy w sprawach sądowych dotyczących najmu, własności i spółdzielczych praw do lokali; reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w szczególności o przeniesienie własności, zasiedzenie, ochronę własności, zwrot nakładów i innych.

W dziedzinie PRAWA CYWILNEGO Kancelaria świadczy doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego i prawa zobowiązań, w tym między innymi w sprawach wynikających z umów, oraz w sprawach o odszkodowania z czynów niedozwolonych; W tym zakresie oferujemy reprezentację i pomoc pozasądową, prowadzenie negocjacji ugodowych, profesjonalne zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami we wszystkich instancjach, oraz przed Sądem Najwyższym jak również windykację należności w postępowaniach egzekucyjnych.

W zakresie PRAWA PRACY doradzamy między innymi przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, jak również tworzeniu wszelkiego rodzaju wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby pracodawcy. Reprezentujemy strony w pracowniczych sporach sądowych.

W zakresie PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO świadczymy na bieżąco doradztwo przede wszystkim na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, przygotowując między innymi projekty aktów wewnętrznych spółdzielni oraz reprezentując naszych Klientów we wszelkich sprawach wynikających ze stosunków spółdzielczych.

Prawo dla Ciebie

Kancelaria prawna dla Ciebie

Prawo dla Ciebie

Profesjonalna pomoc prawna dla osób fizycznych.

Więcej

Nie ulega wątpliwości, że życie niemal codziennie gotuje nam niespodzianki, także prawne. Odziedziczenie spadku, podwyżka czynszu, kupno mieszkania, niesolidny wykonawca, nieoczekiwany spór z sąsiadem, kredyt w banku, albo co gorsza, w parabanku, powoduje nierzadko konieczność bliskiego kontaktu ze skomplikowanym systemem prawnym.

Więcej

Prawo dla biznesu

Kancelaria prawna dla biznesu

Prawo dla biznesu

Profesjonalna obsługa prawna dla firm.

Więcej

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych we wszystkich dziedzinach prawa. Nasze doradztwo prawne jest skoncentrowane na znajdowaniu najlepszych rozwiązań, biorących pod uwagę zarówno bieżące jak i długoterminowe cele Państwa Firmy, związane z kierunkami jej rozwoju.

Więcej

Windykacja

Windykacja Kraków - odzyskiwanie należności

Windykacja

Masz problem ze ściągnięciem wierzytelności?

Więcej

Kancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania należności powstałych w związku z obrotem gospodarczym oraz w relacjach pomiędzy osobami nie będącymi przedsiębiorcami.
Więcej